Historie školy

Škola ukončila činnost k 1.9. 2016


Škola zřízena 6.2. 1996 fyzickou osobou sídlo Tovární ulice


červen 1997 změna sídla Tyršova ulice


1.9. 1998 právnická osoba k tomuto datu zařazena v březnu 1998 do sítě škol (postupy MŠMT nebyly v souladu se zákony a s protiprávním nezařazením škola uspěla u soudu a získala nápravu. Spor začal v podstatě při zřízení školy a celé narovnání bylo ukončeno na jaře 2004) Doklady o tomto období jsou uloženy v archívu školy.


164.6. 2000 změna sídla: Alšova ulice budova v majetku Města Jeseník

Školní rok 2001/2002 a 2002/2003 pobočka v Jevíčku - příprava studentů k maturitní zkoušce z Estetické výchovy na Gymnáziu a příprava na přijímací zkoušky


studia:

LŠU Olomouc ( Radko Mašata, Pavel Kotas, Stratilová, Miloslav Stibor)

PdF UP Olomouc, český jazyk-výtvarná výchova, 6.-9. ročník ( Ladislav Jalůvka, Ladislav
Rusek, Zdeněk Přikryl, Josef Maliva…

PdF UK a FF UK Praha, český jazyk-výtvarná výchova, 5.-12.ročník

praxe: vedoucí výtvarného oboru ZUŠ v Jeseníku- 17 let

výuka estetické výchovy –Gymnázium Jeseník- 5 let

Soukromou výtvarnou ZUŠ založila 1.2.1996 zde působí dosud

kratší výuka souběžná se školou : ZUŠ Javorník

Hana Jurková, Mgr.

SOU Heřmanice –umělecký kovář-VV

ZŠ Průchodní Jeseník , VV,6.-9. dyslektik a dysgrafik

Škola je členem Sdružení soukromých škol Moravy a Slezska.


Působení učitelů na škole:

1999/2000 - Mgr. Hana Jurková

2000/2001 - Mgr. Hana Jurková

2001/2002 - Mgr. Hana Jurková, Mgr. Iva Pretschová

2002/2003 - Mgr. Hana Jurková, Mgr. Iva Pretschová

2003/2004 - Mgr. Ivona Paluchová

2004/2005 - Mgr. Hana Jurková, Mgr. Iva Pretschová

2005/2006 - Mgr. Ivona Paluchová

2006/2007 - Mgr. Hana Jurková, Mgr. Ivona Stuchlíková, Jana Strádalová, Dis

2007/2008 - Mgr. Hana Jurková, od1.1.2006 Mgr. Katarína Uhlířová

2008/2009 - Mgr. Hana Jurková, Mgr. Katarína Uhlířová

2009/2010 - Mgr. Hana Jurková

2010/2011 - Mgr. Hana Jurková

SV ZUŠ skládačka - SV ZUŠ skládačka