Žáci přijatí na školy

Škola ukončila činnost k 1.9. 2016


2009/2010

Petr Vícha – Mendlova zemědělská a lesnická univerzita
v Brně- Design nábytku

Tereza Štramová – Střední umělecká škola Ostrava- ilustrace

Vojtěch Dvořák – Střední umělecká škola Ostrava - design

Hana Mouralová - Střední průmyslová škola oděvní,
Prostějov

2008/2009

Pospíšil Tomáš – Fakulta architektury ČVUT BRNO

2007/2008

2006/2007

2005/2006

Vokálová Romana - VOŠ aSPŠ-propagační grafika –
Šumperk

Žáková Daniela – návrhářství oděvů- Střední škola
oděvní, s.r.o. Prostějov
Krůtská Nikola – MZLU Brno-Zahradní a krajinná
architektura
Švecová Marta – Pedagogická škola- Krnov
Štorch Filip- Praha „Michal“ grafika

Malá Iveta – VOŠ aSPŠ-propagační grafika –
Šumperk
Juhaňák Marek- VOŠ aSPŠ-propagační grafika –
Šumperk
Vencálková Aneta- VOŠ aSPŠ-propagační grafika –
Šumperk
Kučerová Pavlína- zubní laborantka- Olomouc
Kamenskych Jiří – UMPRUM Brno (malba)

Almášyová Zuzana- zubní laborantka- Ostrava
Červík Jan- Střední škola aplikované kybernetiky
s.r.o., Hradec Králové
Halamová Barbora – Uměleckoprůmyslová škola
Opava-hračky
Hálová Anna- propagační grafika Hodonín
Plevová Markéta- Umělecká keramika-Velké
Opatovice
Kužílková Ivana-SŠUPT- Kamnářství- Velké
Opatovice

2004-2005

Pierog Radek - VOŠ aSPŠ-propagační grafika –
Šumperk

K září 2008

Architektura- Brno : Michal Mačuda- 5. ročník
Jan Weiss- 5. ročník
ČVUT Praha- fakulta architektury -5.ročník Hana Hrudová

STUDIJNÍ PROGRAM,

PODLE KTERÉHO ŠKOLA UČÍ……….

Praxe je jednou z důležitých součástí práce pedagoga.Proto škola vychází dlouholeté praxe hlavního pedagogaa zvolila vzdělávací program –variantu A.

„Výtvarné vyjadřování v kresbě, malbě, grafice a modelování (autorský kolektiv) navazuje na původní učební osnovy pro VO LŠU a přizpůsobujeje současným výtvarně výchovným tendencím. Učební látka se člení dokresby, malby, grafiky, dekorativních činností, modelování a objektové a akční tvorby.Nabízí učiteli veškeré informace o výtvarných dovednostech, které byměl žák ovládat. Souběžně se program soustřeďuje na téma, které děti dobře znají a ke kterému mají citový vztah. Téma přivádí žáky k prožitku, ale také k estetickým kvalitám skutečnosti, k osvojení studijní kresby a malby, k poznávání výtvarného jazyka a k tvořivému zvládání výtvarné technologie.“

Tento studijní program škola obohacuje o prvky dalších vzdělávacích programů v jednotlivých vhodných souvislostech. Výuka pracuje s řadami i s projekty. Během školního roku občas inovuje tematický plán pod vlivem naléhavé situace v dění v okolí nebo plán či projekt rozvíjí.

Dále škola využívá studijní program Počítač ve výtvarné výchově, schválený MŠMT dne 18. srpna 2003 pod č.j. 25 052/2003-22 pro výtvarný obor ZUŠ

V současném období je zpracováván ŠVP podle RVP proZUŠ.